Книги за медицина
Здравен мениджмънт
Сортировка по цена
от 0.5лв.  до 20 лв. - (18)
от 21лв.  до 40 лв. - (4)
Книги за медицина
Акушерство и Гинекология (15)
Алергология (4)
Анатомия и Физиология (263)
Анестезиология (16)
Вътрешни болести (23)
Гастроентерология (11)
Генетика (7)
Дерматология и Венерология (13)
Езици, Речници (8)
Ендокринология (12)
Зависимости (2)
Здравен мениджмънт (22)
Имунология (3)
Инфекциозни болести (28)
Кардиология (26)
Микробиология (8)
Неврология (21)
Нефрология (13)
Онкология (12)
Ортопедия (9)
Офталмология (6)
Паразитология (3)
Педиатрия (28)
Психиатрия (19)
Психология и Сексология (23)
Ревматология и Артрология (5)
Рентгенология и Ехография (8)
Сестрински грижи (15)
Спешна медицина (3)
Стоматология (28)
Токсикология (34)
УНГ (3)
Урология (9)
Учебни речници (22)
Фармакология (24)
Физиотерапия и Рехабилитация (47)
Химия, Биология, Биохимия (15)
Хирургия (284)
Цитология и Хистология (8)
Разгледайте по страници : 1
Вие сте на страница 1 от 1

Структура на въпросите по социална медицина От Специализирана...

Структура на въпросите по социална медицина

нов продукт

6.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

Тест по медицина на бедствените ситуации-въпроси и отговори От Специализирана...

Тест по медицина на бедствените ситуации-въпроси и отговори

нов продукт

6.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

Основи на ергономията и организацията на труда От Специализирана...

Основи на ергономията и организацията на труда

нов продукт

10.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...
-10.00%

Въведение в счетоводството От Специализирана...

Въведение в счетоводството

на промоция

10.00 лв. 9.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

Медицинско осигуряване на бедствените ситуации От Специализирана...

Медицинско осигуряване на бедствените ситуации

нов продукт

12.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

Медицинска деонтология и медицинско право От Специализирана...

Медицинска деонтология и медицинско право

нов продукт

12.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

Ръководство по управление на медицинското осигуряване при бедствени ситуации От Специализирана...

Ръководство по управление на медицинското осигуряване при бедствени ситуации

нов продукт

12.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

Медицина на бедствените ситуации От Специализирана...

Медицина на бедствените ситуации

нов продукт

12.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

Хигиена и екология -учебник за студенти в медицински колеж От Специализирана...

Хигиена и екология -учебник за студенти в медицински колеж

нов продукт

12.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

Инфразвук, ултразвук, шум и вибрации От Специализирана...

Инфразвук, ултразвук, шум и вибрации

нов продукт

13.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

Терминологичен компендиум по здравен мениджмънт От Специализирана...

Терминологичен компендиум по здравен мениджмънт

нов продукт

13.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

  Хигиена и Екология.Учебник и ръководство за упр.за студенти по фармация От Специализирана...

Хигиена и Екология.Учебник и ръководство за упр.за студенти по фармация

нов продукт

15.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

Надеждност на медицинска апаратура  От Специализирана...

Надеждност на медицинска апаратура

нов продукт

16.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

 Престъпления срещу човешкия генофонд - Биомедицински аспекти От Специализирана...

Престъпления срещу човешкия генофонд - Биомедицински аспекти

нов продукт

16.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

Социална медицина. Практически подходи От Специализирана...

Социална медицина. Практически подходи

нов продукт

18.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

 Икономика на здравеопазването От Специализирана...

Икономика на здравеопазването

нов продукт

21.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

Хигиена -ученик за студенти по дентална медицина и др.мед.специалности От Специализирана...

Хигиена -ученик за студенти по дентална медицина и др.мед.специалности

нов продукт

22.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

Контролът в здравеопазването От Специализирана...

Контролът в здравеопазването

нов продукт

22.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

 Учебник по медицина на бедствените ситуации От Специализирана...

Учебник по медицина на бедствените ситуации

нов продукт

30.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

Хигиена, хранене и професионални болести От Специализирана...

Хигиена, хранене и професионални болести

нов продукт

33.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...

Медицинско право От Специализирана...

Медицинско право

нов продукт

37.00 лв.
Предлага се от Специализирана книжарница за...
Разгледайте по страници : 1
Вие сте на страница 1 от 1